Fördjupa kontakten med dig själv och kom i samklang med allt som omger dig.

Själens toner erbjuder en holistisk behandlingsform där med hjälp av toner, vibrationer och frekvenser hjälper dig att läka fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.

Detta sker t.ex. med hjälp av tonhealing, klasser där du badar i toner, vibrationer och frekvenser, du får olika verktyg som hjälper dig att befria din inre röst och eliminerar blockeringar, gamla programmeringar och annat som håller dig fast från att vara ditt sanna jag. Det finns cirklar där du finner inspiration, vägledning och verktyg som för dig närmare ditt sanna jag och det liv du vill leva.

 

Detta resulterar i ett mer balanserat och harmoniskt liv där du upplever inre ro. Ett liv där du kan känna att du är välmående på alla plan, fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. Ett liv där du kan uttrycka dig fritt utan rädslor. Ett mer kreativt liv och med mer flöde. Ett liv som du kan njuta av.

 

"Allt är energi och så är det bara. Matcha frekvensen av den verklighet du vill ha och du kan bara få den sortens verklighet. Det finns inget annat sätt. Detta är inte filosofi. Detta är fysik". ~ Albert Einstein​

Tonhealing

    Klangbad

         &

    Klangresor

  Kurser 

&

  Workshops

​Tonhealing hjälper dig att hela dig på det fysiska-, mentala-, känslomässiga- och andliga planet.

Låt tonernas- och vibrationernas läkande kraft sätta igång din egen läkande process.

En möjlighet att vara i nuet och komma i kontakt med dig själv.

 

Mer om tonhealing och dess positiva effekter hittar du under menyn "Om tonhealing". Information om hur en behandling går till hittar du under menyn "Behandlingar, kurser & workshops".

Låt tonerna från klangskålar, native american flöjt, stämgafflar, trumma, skallra, sång och andra instrument hjälpa dig att minska vardagens tankebrus och komma in i en djup och avslappnande meditation/resa som aktiverar kroppens förmåga till självläkning och återhämtning.

 

Mer information om tonernas positiva effekter hittar du under menyn "Om tonhealing".

Information om hur dessa två olika session går till hittar du under menyn "Behandlingar, kurser & workshops".

Här finner du inspiration, vägledning och verktyg för att ta de steg till det liv du drömmer om. En möjlighet för dig att komma i samklang med dig själv och allt det som omger dig.

 

Mer information hittar du under menyn "Behandlingar, kurser & workshops".

​© 2019 Själens toner - sjalenstoner@gmail.com - Tel: 073-254 22 76 - Telefontid: 9-12